Homepage - Vrouwelijke sekswerker - Zwangerschap - Ongewenste zwangerschap - Abortus
lijst
Vrouwelijke sekswerker

Abortus

Abortus is het vroegtijdig laten onderbreken van de zwangerschap.

Tot hoeveel weken?

 • In Belgie kan je tot 14 weken de zwangerschap onderbreken, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.
 • LET OP! Er is een wettelijke procedure die je moet doorlopen.
 • Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak met je arts of de abortuskliniek.
 • Want tussen je eerste afspraak en de feitelijke abortus zit een week bedenktijd.

De medicamenteuze abortus (tot 9 weken)

 • Wanneer je pas zwanger bent kan je medicijnen nemen om de zwangerschap te beëindigen.
 • Het gaat hier om meerdere pillen die op verschillende dagen moeten worden ingenomen.
 • Hierdoor wordt er kunstmatig een miskraam opgewekt.

De zuigcurettage (tot 14 weken)

 • Dit is een kleine ingreep waarbij de baarmoeder met een kleine zuiger geledigd wordt.
 • De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.
 • Afhankelijk van het centrum kan dit onder plaatselijke verdoving of onder volledige verdoving gebeuren.

Verloop

Eerste afspraak

 • Tijdens een gesprek met een psychosociaal medewerker wordt er gepraat over jouw beslissing tot zwangerschapsonderbreking, over hoe een abortus verloopt en over het gebruik van anticonceptie.
 • Nadien ga je naar de arts voor een echografie.
 • Indien je beslist om de zwangerschap te onderbreken, wordt er een tweede afspraak gemaakt voor de abortus. De ingreep kan ten vroegste 6 dagen na de eerste afspraak plaatsvinden. Dit is de wettelijke bedenktijd.
 • Je kan altijd meerdere gesprekken aanvragen.

Tweede afspraak: abortus

 • Bij aankomst in het centrum heb je eerst een kort gesprek met de psychosociale medewerker. Je kan vragen stellen, het verloop van de behandeling wordt kort overlopen, men geeft tips voor de volgende dagen en ook anticonceptie zal aan bod komen.
 • Je zal een formulier moeten invullen waarin je de arts toestemming geeft om de ingreep uit te voeren.
 • Reken dat je 2 à 3 uur in het centrum aanwezig zal zijn.

Dag nadien

 • De dag van de abortus doe je het best rustig aan.
 • Til geen zware voorwerpen of doe geen uitputtende zaken.
 • De dag nadien kan je de gewone bezigheden hervatten.

Week nadien

Om infecties te vermijden kan je best de eerste week:

 • Geen tampons of sponsjes gebruiken.
 • Geen vaginale seks hebben. Als je toch wil werken, probeer dan alternatieve sekstechnieken toe te passen (orale seks, massage, rollenspel, handmatig etc.).
 • Niet inwendig wassen of spoelen.
 • Niet zwemmen.
 • Geen zit- of ligbaden nemen.
 • Een douche nemen kan wel.
 • Een condoom gebruiken, ook met partner.

Als je klachten hebt in deze week, raadpleeg onmiddellijk een arts.

Je moet sneller contact opnemen met je arts bij:

 • Een temperatuursstijging boven 38° C. Er is misschien toch een infectie onstaan. Het is belangrijk dat deze onmiddellijk behandeld wordt.
 • Bij hevige pijn.
 • Bij overmatig bloedverlies (meer dan 2 maandverbanden per uur gedurende minstens twee uur of zwaar bloedverlies dat langer dan 1 week aanhoudt).

Derde afspraak: controle

Men vraagt je om twee à drie weken na de abortus op controle te komen. Dit kan ook bij je gynaecoloog. Indien je een gesprek wil met de psychosociale medewerker kan dit.

Waar?

De zwangerschapsonderbreking gebeurt in een gespecialiseerd centrum waar artsen en psychosociale medewerkers aanwezig zijn om je te begeleiden.

Voor erkende abortusklinieken in Vlaanderen en Wallonië:

Vlaanderen

Wallonië

Financiële hulp

 • Wanneer je niet verzekerd bent, is een abortus in België duur.
 • Ga na of het goedkoper is om de abortus in eigen land te laten uitvoeren.
 • Zoniet, doe een aanvraag ‘dringende medische hulp’ bij het OCMW. Het kan zijn dat het OCMW je helpt met de medische kosten als je aanvraag wordt goedgekeurd.
 • Vraag meer info aan je arts of sociaal assistent.

Illegale abortus

 •  In België kan een abortus enkel plaatsvinden in een erkende abortuskliniek.
 •  Alle andere abortuspraktijken zijn bij wet verboden.
 •  Koop geen medicatie op de zwarte markt die een abortus opwekken.
 • Deze medicatie is vaak nep en kan de foute dosis bevatten.
 • Onjuist gebruik van deze medicatie kan ernstige gevolgen hebben:
 1. Je kan ernstig blijven bloeden.
 2. Het kan zijn dat je nadien nog steeds zwanger bent.
 3. Het kan dat de baarmoeder niet helemaal wordt gereinigd, wat kan leiden tot infectie.

Lees hier meer over correct medicatiegebruik

Ongewenste zwangerschap